Milan Tadić

Član uprave

Milan Tadić je postal član uprave februarja 2022.

Svojo poklicno pot je začel leta 1986 pri hrvaškem zavodu za pokojninsko zavarovanje kot premoženjsko-pravni zastopnik. Leta 2001 se je pridružil Podravki d.d. kot specialist in direktor premoženjsko-pravnih zadev, nato pa imenovan za direktorja Službe za premoženjsko-pravne zadeve in pogodbe. Leta 2003 je bil imenovan v upravo Podravke d.d. kot svetovalec za mednarodne trge, kasneje pa je bil imenovan za izvršnega direktorja za ključne mednarodne stranke. Leta 2005 je bil imenovan za izvršnega direktorja za srednjeevropske trge. Leta 2009 je zapustil podjetje in se pridružil skupini Adris in Tobačni tovarni Rovinj, kjer je bil izvršni direktor za nove trge in kasneje izvršni direktor za vse trge Tobačne tovarne Rovinj. Vrnil se je v Podravko d.d. leta 2014 na mesto izvršnega direktorja za jugovzhodno Evropo. Leta 2015 je bil imenovan za višjega podpredsednika za regijo Adria, leta 2016 pa za člana uprave Skupine Žito in leta 2018 za prokurista Skupine Žito. Od leta 2021 opravlja funkcijo direktorja regije Adria.

Diplomiral je na Pravni fakulteti Univerze v Osijeku ter končal tudi osnove administracije in program managerskega izobraževanja na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu. V svoji karieri se je strokovno izpopolnjeval s številnimi menedžerskimi tečaji in izobraževanji s področja menedžmenta in prodaje.

Predsednik uprave in člani uprave opravljajo delo družbe na posameznih področjih in imajo posebne in specifične naloge, ki jih opravljajo v skladu z veljavnimi predpisi in akti družbe.