Zaščita zasebnosti

Pravila varstva osebnih podatkov na spletni strani www.podravka.si

PRAVILA O ZASEBNOSTI

V skladu z uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL Evropske unije L 119, 4. 5. 2016, str. 1., v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov), ki se v celoti uporablja od 25. maja 2018 v Republiki Hrvaški in vseh državah članicah Evropske unije ter Zakon o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uradni list št. 42/18, v nadaljevanju: Zakon) oziroma v skladu s pravnim okvirjem varstva osebnih podatkov v Republiki Hrvaški in Evropski uniji ter najboljšo evropsko prakso, PODRAVKA d. d., s sedežem Ulica Ante Starčevića 32, Koprivnica (Mesto Koprivnica), OIB: 18928523252 (v nadaljevanju: PODRAVKA), je kot upravljavec osebnih podatkov uporabnikov svojih storitev in strank oblikovala Pravila o zasebnosti.

Ta Pravila o zasebnosti (»pravila«) pojasnjujejo, kako PODRAVKA zbira, uporablja in upravlja z vašimi osebnimi podatki, ki so na spletni strani in so dostopni, ko uporablajte spletne strani: https://podravka.si

Pravila o zasebnosti veljajo za vse storitve, ki jih ponuja PODRAVKA, pri čemer je cilj pravil naše obiskovalce, partnerje in uporabnike naših storitev (v nadaljevanju: posamezniki) na jasen in transparenten način obvestiti o postopkih obdelave njihovih osebnih podatkov in o njihovih pravicah.

PODRAVKI je izredno pomembno varovanje in spoštovanje vaše zasebnosti. Pozorno preberite ta pravila, da boste razumeli, zakaj in kako zbiramo vaše osebne podatke ter kako jih bomo uporabljali. V zvezi z osebnimi podatki, ki jih zbiramo, je PODRAVKA »upravljavec«, torej tisti, ki določa, za katere potrebe se uporabljajo, in sredstva, s katerimi se osebni podatki obdelujejo.

PODRAVKA se kot ponudnik spletnih storitev zavzema za varovanje zasebnosti osebnih podatkov.

Če nas želite kontaktirati v zvezi s temi pravili ali v zvezi z vašimi osebnimi podatki, uporabite naslednje kontaktne podatke:

PODRAVKA d. d.

Ulica Ante Starčevića 32

48 000 Koprivnica

Pooblaščenec za varstvo podatkov je dosegljiv na elektronskem naslovu: dpo@podravka.hr

Kako in kdaj zbiramo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke zbiramo, ko je to potrebno za izpolnjevanje vaših potreb in zahtev, za izvajanje storitev ali za potrebe našega poslovanja:

 1. ko dostopate do strani https://podravka.si bomo pridobili vaš IP naslov, ki prav tako velja za osebni podatek;

 2. ob registraciji osebe kot uporabnika ali prejemnika newsletterja ali drugih obvestil o naših izdelkih in akcijah. Kot upravljavec bomo od vas zahtevali, da vnesete informacije o sebi (osebne podatke), kot so e-poštni naslov, ime, priimek in telefonska številka (del podatkov je označen kot neobvezen). Pravna podlaga za obdelavo vaših podatkov je privolitev. Tako uporabnik, ki se z vnosom svojih podatkov na strani https://podravka.si prijavi na prejemanje obvestil o naših izdelkih in akcijah, poda privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov. Uporabnik lahko soglasje kadarkoli prekliče z obvestilom na elektronski naslov pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov;

 3. v situacijah, ko zbiramo druge vrste podatkov, kot sta datum in čas dostopa do strani, informacije o strojni opremi, programski opremi ali internetnem brskalniku, ki ga uporabljate, ter o operacijskem sistemu vašega računalnika ter različici aplikacije in vaših jezikovnih nastavitvah. Zbiramo lahko informacije o klikih in vašem dostopanju do strani https://podravka.si;

 4. ko kontaktirate našo pisarno in prosite za pomoč ali postavite kakšno vprašanje z namenom uveljavljanja ene izmed vaših pravic, ki so zagotovljene z veljavnimi predpisi;

 5. ko nas kontaktirate preko družbenih omrežij, zbiramo podatke, ki ste nam jih posredovali ob povpraševanju ali zahtevku;

 6. ko sodelujete v naših nagradnih igrah, obdelujemo podatke glede na vrsto nagradne igre, o čemer vas bomo obvestili v samih pravilih nagradne igre. Podatki, ki se lahko obdelujejo, so na primer ime, priimek, naslov za pošiljanje nagrade;

 7. ko izpolnjujete anketo o zadovoljstvu, obdelamo podatke, kot je vaš naslov IP,

 8. ko nam postavite kakršnokoli vprašanje v zvezi z našo ponudbo, bomo obdelali vaše kontakte in/ali druge podatke, ki nam jih posredujete ob pošiljanju vprašanja;

 9. če želite poslati javno prošnjo za delo, bomo obdelali podatke, kot so vaše ime, priimek, starost, izobrazba, poklic, delovne izkušnje, telefonska številka in druge podatke, ki jih vsebuje vaša javna prošnja;

 10. ob registraciji na spletno stran se shranita tudi datum in čas IP naslova, ki ga je dodelil ponudnik internetnih storitev (ISP) in ga posameznik uporablja. Registracija s soglasjem nam kot upravljavcu in organizatorju omogoča, da ponujamo vsebine ali storitve, ki jih je zaradi narave predmeta mogoče ponuditi le registriranim uporabnikom. Registrirane osebe lahko osebne podatke, posredovane ob registraciji, kadarkoli spremenijo ali jih v celoti izbrišejo iz evidence.

PODRAVKA vsem uporabnikom spletnega mesta priporoča, da pri registraciji poskrbijo za svoje uporabniško geslo. Priporočamo, da pri izbiri kombinacije znakov za geslo obvezno kombinirate velike in male črke ter številke. Uporabite geslo z najmanj šestimi znaki. Priporočamo redno menjavo gesla (vsaj enkrat letno).

Zgoraj navedene določene kategorije vaših osebnih podatkov zbiramo bodisi na podlagi privolitve, ki se vam prikaže, ko dostopate na https://podravka.si prek pojavnega okna, bodisi na podlagi pravnega interesa (v primerih, ko gre za piškotke, nujno potrebne za delovanje https://podravka.si ali ko vam pošljemo zanimiva obvestila in/ali akcijske ponudbe) ali zaradi izpolnjevanja naših obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov Republike Hrvaške.

Če obdelava temelji na vaši privolitvi, imate pravico kadarkoli preklicati privolitev. Preklic privolitve je potrebno sporočiti upravljavcu na elektronski naswlov: dpo@podravka.hr ali na naslov PODRAVKA d. d, Ulica Ante Starčevića 32, 48 000 Koprivnica, s pripisom »n/r pooblaščenec za varstvo podatkov«. Tak preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Prosimo vas, da ste pozorni na obvezni obseg podatkov, ki jih od vas zahtevamo, saj v primeru, da ne posredujete zahtevanih informacij, ki so določene kot obvezne za izvedbo za vas zahtevane ali pričakovane aktivnosti, vam bo žal onemogočeno vključevanje v le to, saj brez zahtevanih podatkov aktivnost tehnično ne bo izvedljiva.

Torej, če povzamemo vse zgoraj navedeno, vaše osebne podatke običajno zbiramo neposredno od vas, ko izpolnite določen obrazec ali ko želite prejemati naš newsletter.

Vaših osebnih podatkov ne uporabljamo za namene trženja, razen če nam poveste, da se s tem strinjate. Če želite, da vam pošiljamo podrobnosti o naših izdelkih, organizaciji naših dogodkov, storitvah, ponudbah in promocijah, se na to naročite tako, da nam ob prijavi na newsletter podate svojo privolitev.

Vaše osebne podatke obravnavamo kot zaupne podatke in jih PODRAVKA in/ali naši zaupanja vredni partnerji ustrezno varujejo.

Katere podatke in s kakšnim namenom jih zbiramo neposredno od vas?

Tipične kategorije podatkov, ki jih zbiramo od uporabnikov, so naslednje: e-poštni naslov.

Vaše osebne podatke zbiramo za:

• opravljanje storitve, izpolnitev pogodbe ali drug način zagotavljanja izvedbe zahtevane storitve,

• uporabo vseh storitev na spletni strani https://podravka.si,

• čimbolj učinkovit odgovor na vaše vprašanje in obdelavo vaših zahtev,

• statistične obdelave podatkov,

• pošiljanje materialov, ponudb in kontaktiranje,

• izboljšanje kakovosti vsebin, funkcionalnosti in storitev.

Kakšne pravice do zasebnosti imate?

Upoštevajte, da imate kadarkoli pravico od PODRAVKE zahtevati:

 • dostop do vaših osebnih podatkov

PODRAVKO lahko vprašate, katere vaše osebne podatke uporablja, lahko pa tudi zahtevate dostop do teh osebnih podatkov. Imate pravico vedeti, kakšen je namen obdelave, katere kategorije vaših osebnih podatkov hranimo, s katerimi organi ali kategorijami organov delimo vaše osebne podatke, obdobje hrambe podatkov, kot tudi vir podatkov v primeru, ko se podatki zbirajo posredno.

Lahko nas kontaktirate, če želite kopijo nekaterih ali vseh osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas.

 • popravek napačnih podatkov

Želimo, da so vaši osebni podatki točni in ažurni. Od nas lahko zahtevate, da popravimo ali odstranimo informacije, za katere menite, da so netočne ali zastarele.

 • brisanje osebnih podatkov

Od PODRAVKE lahko zahtevate, da preneha z obdelavo, ali celo izbris Vaših osebnih podatkov. Če so Vaši osebni podatki potrebni za izvajanje katere od pogodbenih obveznosti do vas, PODRAVKA morda ne bo sposobna izvajati te pogodbene obveznosti. Tudi če so vaši osebni podatki potrebni za izpolnitev določenih zakonskih obveznosti (npr. davčne obveznosti), vaše zahteve morda ne bo mogoče izpolniti.

 • omejitev dostopa do vaših podatkov (nam in/ali tretjim osebam) v določenih procesih ali v celoti

Če želite izpodbijati točnost podatkov ali če osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč so potrebni za vzpostavitev, izvrševanje ali obdelavo pravnih zahtevkov, ali ste nasprotovali obdelavi iz razlogov, za katere menimo, da so zakoniti, imate pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov.

 • vložitev ugovora glede načina, kako uporabljamo vaše podatke

Ne pozabite, da imate pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov na podlagi pravne podlage, za katere PODRAVKA meni, da je legitimna.

 • prenos podatkov drugemu upravljavcu (prenosljivost pravic)

Če obdelava temelji na vaši privolitvi ali se izvaja avtomatizirano, imate pravico zahtevati od PODRAVKE prenos podatkov drugemu upravljavcu.

Za uveljavljanje katere koli zgoraj navedenih pravic uporabite kontaktne podatke, navedene na začetku teh pravil o zasebnosti.

Če menite, da vaše pravice niso spoštovane, lahko vložite pritožbo pri Agenciji za varstvo osebnih podatkov, Selska cesta 136, HR – 10 000 Zagreb, elektronski naslov: azop@azop.hr

Kje so shranjeni vaši osebni podatki?

Osebne podatke, ki jih zbiramo o vas, hranimo v varnem okolju. Vaši osebni podatki so zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom, razkritjem, uporabo, spremembo ali uničenjem s strani katerekoli organizacije ali posameznika.

Obdelani podatki so shranjeni v naših prostorih in varnih IT sistemih, včasih pa podatke hranimo na strežnikih naših zaupanja vrednih ponudnikov storitev (trusted service provider), znotraj EU.

PODRAVKA bo zagotovila, da se osebni podatki hranijo na varnem mestu (ki vključuje razumno upravno, tehnično in fizično zaščito za preprečevanje nepooblaščene uporabe, dostopa, razkritja, kopiranja ali spreminjanja osebnih podatkov), do katerih lahko dostopajo le pooblaščene osebe. Vse pooblaščene osebe podpišejo izjavo o zaupnosti.

Podatki, zbrani za namene, določene v teh pravilih, bodo shranjeni le toliko časa, kolikor je to potrebno za izpolnjevanje navedenih namenov. Vaši osebni podatki se ne bodo hranili v obliki, ki omogoča, da ste identificirani dlje, kot PODRAVKA razumno meni, da je potrebno za doseganje namena, za katerega so bili zbrani ali obdelani. PODRAVKA bo hranila določene osebne podatke za čas, ki ga določa zakon ali predpis, ki PODRAVKO zavezuje k hrambi podatkov (več pod »Kako dolgo bo PODRAVKA hranila vaše osebne podatke«).

Če ste nam dali vaše soglasje (na primer, ste se naročili na naš newsletter, izbrali določeno kategorijo piškotkov za uporabo), bomo vaše osebne podatke obdelovali do preklica soglasja. Če na podlagi zakonitega interesa podate utemeljen ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, vaših osebnih podatkov v prihodnje ne bomo obdelovali.

Poleg vsega navedenega je pomembno, da se v primeru začetka sodnega, upravnega ali izvensodnega postopka osebni podatki shranijo do konca takega postopka, vključno z morebitnim obdobjem za vložitev pravnih sredstev.

Ali PODRAVKA izmenjuje podatke s tretjimi osebami?

Varovanje zasebnosti je za nas pomembno, zato vaših osebnih podatkov ne bomo nikoli delili s tretjimi osebami, razen za namene, opisane v teh pravilih. O deljenju in prenosu podatkov vas bomo vedno obvestili.

PODRAVKA sodeluje z drugimi podjetji. To pomeni, da včasih delimo vaše osebne podatke z uporabo varnih IT sistemov. Ko to storimo, se podatki prenesejo na strežnike, ki so v EU ali v državi, ki zagotavlja ustrezno raven zaščite v skladu z zakonodajo EU.

V nekaterih primerih lahko naši partnerji, ki opravljajo storitve v imenu ali za PODRAVKO, vaše podatke obdelujejo zunaj Evropske unije. Vendar pa jih pogodbe, ki jih sklenemo s takimi subjekti, zavezujejo k ravnanju z vašimi podatki s posebnimi varnostnimi ukrepi v skladu s predpisi, ki veljajo v državah članicah Evropske unije.

Evropska komisija je 10. julija 2023 sprejela nov sklep o ustreznosti, na podlagi katerega se osebni podatki lahko prosto prenašajo iz Evropske unije v podjetja v ZDA, ki sodelujejo v Okviru za varstvo zasebnosti podatkov.

Sklep o ustreznosti temelji na 45. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov in je mehanizem, ki zagotavlja varen in zakonit prenos podatkov v tretje države. Podjetja v ZDA, ki želijo sodelovati v Okviru za varstvo zasebnosti podatkov, morajo opraviti postopek samocertifikacije in se vpisati na seznam podjetij, ki so se pridružila Okviru za varstvo zasebnosti podatkov.

Če ima naš pogodbeni partner sedež v ZDA, bomo prav tako revidirali obstoječe pogodbe in preverili varnostne standarde, ki jih zagotavlja naš partner, da bi zagotovili zaščito vsem našim posameznikom z najnovejšimi standardi, odobrenimi in predlaganimi s strani pristojnih institucij.

Nameni, v katere posredujemo podatke našim zaupanja vrednim partnerjem so na primer potrebe marketinga, vzdrževanja spletne strani https://podravka.si, oglaševanja, obdelave plačil, dostave in druge storitve v in zunaj https://podravka.si. Ti ponudniki storitev so v skladu z zadevnimi pogodbami dolžni zaupane podatke uporabljati samo v skladu z našimi smernicami in izključno za namene, ki smo jih strogo določili. Prav tako jih zavezujemo, da bodo vaše podatke ustrezno varovali in jih obravnavali kot poslovno skrivnost.

Enkrat letno opravimo revizijo vseh naših partnerjev z namenom seznanjenosti, da je varstvo vaših osebnih podatkov še vedno na zahtevani ravni in da je v skladu z veljavnimi predpisi.

Kako dolgo bo PODRAVKA hranila vaše osebne podatke?

PODRAVKA vaših osebnih podatkov ne bo hranila dlje od obdobja, za katerega so podatki potrebni za izpolnitev namena njihove uporabe in največ za obdobje 3 let, razen v izjemnih primerih, ko je z zakonom predpisan daljši rok hrambe podatkov (npr. podatki v zvezi z enostranskimi odpovedmi pogodb in ugovori se hranijo 1 leto, podatki v zvezi z uveljavljanjem vaših pravic do zasebnosti se hranijo trajno, podatki v zvezi z nagradnimi igrami se hranijo 5 let, e-poštni naslovi za namen pošiljanja newsletterja do preklica soglasja, podatki o računu pa se hranijo 11 let).

Več o rokih hrambe podatkov lahko izveste pri našem pooblaščencu za varstvo podatkov.

Za kaj bomo uporabljali vaše podatke?

Vaše osebne podatke lahko uporabimo na več različnih načinov, predvsem za izpolnjevanje naših pravnih in drugih obveznosti do vas, včasih pa tudi za izboljšanje vaše izkušnje pri uporabi spletne strani in iz varnostnih razlogov.

Nameni, za katere uporabljamo vaše podatke, so opisani v teh pravilih, in če se vaši podatki obdelujejo za druge namene, boste o tem obveščeni pred izvedbo takšne (nove) obdelave.

Newsletter

PODRAVKA vam želi posredovati informacije o naših dejavnostih in novice, ki bi vas utegnile zanimati. Upoštevajte, da se lahko kadarkoli odjavite od prejemanja z uveljavljanjem svojih pravic, navedenih v teh pravilih. Za prijavo na newsletter PODRAVKA zbira in obdeluje: e-poštne naslove.

Newsletter vsebuje tako imenovane tracking pixele. Tracking pixel je miniaturni grafični element, vgrajen v elektronsko pošto, ki je poslan v formatu HTML, da omogoči shranjevanje in analizo prek log datotek. To omogoča statistično analizo uspešnosti tržnih kampanj. PODRAVKA lahko prek tracking pixla vidi, kdaj in če ste kot posameznik odprli e-pošto in katerim povezavam ste sledili. Osebne podatke, zbrane preko tracking pixla v newsletterju, PODRAVKA kot upravljavec osebnih podatkov hrani in analizira z namenom optimizacije procesa pošiljanja newsletterja ter prilagajanja vsebine prihodnjih newsletterjev interesom posameznikov.

Piškotki

Za vzdrževanje spletne strani in zagotavljanje njene funkcionalnosti na pričakovani ravni PODRAVKA uporablja tehnologijo, poznano kot »piškotki«.

Piškotki so majhne datoteke, ki jih pošljemo na vaš računalnik in do katerih lahko pozneje dostopamo. Lahko so začasni ali trajni. Zahvaljujoč piškotkom lahko brez težav brskate po naših straneh. Piškotki nam pokažejo, kaj zanima vas in druge obiskovalce naše spletne strani, kar nam jo pomaga izboljšati.

Več o piškotkih preberite v Pravilih o uporabi piškotkov.

Druge spletne strani

Druge spletne strani, do katerih je mogoče dostopati prek spletne strani https://podravka.si, imajo lastne izjave o zaupnosti in zbiranju podatkov ter načine njihove uporabe in objave.

PODRAVKA ne odgovarja za načine in pogoje dela tretjih oseb.

PODRAVKA zbira in obdeluje osebne podatke prek interakcij uporabnikov na družbenih omrežjih, kot so Facebook, Instagram, LinkedIn in YouTube. PODRAVKA oziroma odgovorne osebe, imenovane s strani PODRAVKE, imajo pregled nad sporočili in/ali objavami na omenjenih družbenih omrežjih, vendar osebnih podatkov, zbranih prek njih, še posebej tistih v sporočilih, PODRAVKA ne hrani ali dodatno obdeluje, razen za namene, ki so navedeni v teh pravilih.

PODRAVKA uporablja poslovni profil prek storitev Facebooka, YouTuba, LinkedIna in Instagrama, njihova Pravila o zasebnosti oziroma izjave o zaupnosti ter njihovem načinu uporabe vaših osebnih podatkov pa si lahko ogledate na:

 

 

FACEBOOK ONLINE

https://www.facebook.com/policy.php

 

YOUTUBE ONLINE

 

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

 

INSTAGRAM ONLINE

 

https://help.instagram.com/519522125107875

 

LINKEDIN ONLINE:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

V primeru, da imate vprašanja v zvezi z zbiranjem in obdelavo podatkov s strani Facebooka, YouTubea, Instagrama in/ali LinkedIna ali če želite uveljavljati katero od svojih pravic, ki jih zagotavlja Splošna uredba o varstvu podatkov, se obrnite na:

 

ZA FACEBOOK:

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

 

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Če niste zadovoljni z načinom zbiranja in obdelave vaših osebnih podatkov, se lahko obrnete na vodilni nadzorni organ Facebooka, irskega pooblaščenca za varstvo podatkov ali Agencijo za varstvo osebnih podatkov Republike Hrvaške.

 

 

Na spletni strani https://podravka.si, https://podravka.si je kot upravljavec osebnih podatkov vgradil komponente družbe Facebook. Facebook je družbeno omrežje.

Družbeno omrežje je mesto družbenega povezovanja na internetu, spletna skupnost, ki uporabnikom običajno dopušča medsebojno komunikacijo v virtualnem prostoru. Družbeno omrežje služi kot platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj ali za nudenje osebnih ali delovnih informacij internetni skupnosti. Facebook svojim uporabnikom omogoča ustvarjanje zasebnih profilov, nalaganje slik in povezovanje prek prošenj za prijateljstvo.

Facebook je v lasti podjetja Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA. Če osoba, ki uporablja Facebook, živi zunaj ZDA ali Kanade, je upravljavec osebnih podatkov Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska. Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA je neodvisni upravljavec podatkov.

Z odprtjem https://podravka.si bo posameznikov brskalnik prikazal ustrezno Facebook komponento, ki je posledica uporabe Facebook vtičnika. Pregled vseh Facebook vtičnikov najdete na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Med tem tehničnim postopkom so bile Facebooku posredovane informacije o določeni podstrani, ki jo je obiskal posameznik.

V primeru, da ste v Facebook prijavljeni kot posameznik, lahko Facebook hkrati zazna vsak vaš ogled spletnega mesta https://podravka.si. Te informacije se zbirajo prek Facebook komponente in prenesejo na Facebook račun posameznika. Če posameznik klikne na katerikoli Facebook gumb, ki je integriran na spletni strani https://podravka.si, na primer gumb »Všeč mi je«, ali če posameznik pošlje komentar, takrat Facebook te informacije prenese na osebni Facebook račun posameznika in s tem shrani osebne podatke.

Vsakič, ko je posameznik prijavljen v Facebook in hkrati dostopa do spletne strani https://podravka.si, bo Facebook preko Facebook komponente o tem prejel informacijo. To se bo zgodilo ne glede na to, ali posameznik klikne Facebook komponento ali ne. Če posameznik ne želi prenosa tovrstnih informacij, lahko to prepreči tako, da se pred dostopom do spletne strani odjavi iz svojega Facebook računa.

ZA YOUTUBE:

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Irska

 

 

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

 

 

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

 

Če niste zadovoljni z načinom zbiranja in obdelave vaših osebnih podatkov, se lahko obrnete na vodilni nadzorni organ Youtuba, irskega pooblaščenca za varstvo podatkov ali Agencijo za varstvo osebnih podatkov Republike Hrvaške.

 

 

 

Na spletni strani https://podravka.si, https://podravka.si je upravljavec osebnih podatkov vgradil komponente storitve Youtube. Youtube je internetni video portal, ki omogoča brezplačno objavo, ogled, napovednike in komentiranje video vsebin. Youtube omogoča objavo vseh vrst video vsebin, tako si lahko ogledate cele filme, TV oddaje, glasbene video vsebine, plakate in video vsebine, ki so jih izdelali uporabniki portala.

Lastnik storitve YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. The YouTube, LLC, ki je hčerinska družba podjetja Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA. YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. The YouTube, LLC, ki je hčerinska družba podjetja Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD velja za neodvisnega upravljavca podatkov.

Če ste v YouTube prijavljeni kot uporabnik strani (posameznik), bo YouTube vsakič, ko odprete YouTube, prepoznal podstran, kjer se nahaja YouTube videoposnetek. Te informacije bosta zbrala YouTube in Google ter bodo prenesene v YouTube račun posameznika.

YouTube oziroma Google bosta preko YouTube komponente prejela informacijo, da je posameznik obiskal spletno stran https://podravka.si, če je bil med obiskom spletne strani prijavljen v YouTube; to se bo zgodilo ne glede na to, ali ste vi kot posameznik kliknili na YouTube videoposnetek ali ne. V primeru, da takšnega prenosa informacij ne želite dovoliti, ga lahko preprečite tako, da se pred odpiranjem spletne strani https://podravka.si odjavite iz svojega YouTube računa.

ZA INSTAGRAM:

 

META PLATFORMS Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 

 

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

 

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Če niste zadovoljni z načinom zbiranja in obdelave vaših osebnih podatkov, se lahko obrnete na vodilni nadzorni organ Instagrama, irskega pooblaščenca za varstvo podatkov ali Agencijo za varstvo osebnih podatkov Republike Hrvaške.

 

 

ZA LINKEDIN

 

LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY

 

Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

 

 

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

 

 

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

 

 

Če niste zadovoljni z načinom zbiranja in obdelave vaših osebnih podatkov, se lahko obrnete na vodilni nadzorni organ LinkedIna Ireland, irskega pooblaščenca za varstvo podatkov ali Agencijo za varstvo osebnih podatkov Republike Hrvaške.

 

 

Začetek veljavnosti in spremembe pravil o zasebnosti

Ta pravila začnejo veljati z objavo na spletni strani.

PODRAVKA si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev teh pravil o zasebnosti, ki bodo objavljene na spletni strani.