Martina Dalić

Predsednica upravnega odbora

Martina Dalić je bila februarja 2021 imenovana za predsednico upravnega odbora.

Leta 1991 je začela svojo kariero kot mlada raziskovalka na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu, kjer je delala do leta 1995, ko se je pridružila ministrstvu za finance kot vodja oddelka. Od leta 1997 do leta 2000 je bila pomočnica ministra za finance za makroekonomske analize in napovedi. Aprila 2000 je zapustila ministrstvo in se pridružila Privredni banki Zagreb in je bila njena glavna ekonomistka do januarja 2004, ko se je vrnila na finančno ministrstvo in tam delala kot državna sekretarka. Oktobra 2005 je bila imenovana za državno sekretarko v Centralnem državnem uradu za razvojno strategijo in usklajevanje skladov EU. Marca 2008 je bila imenovana za predsednico upravnega odbora Partner banke (Zagreb). Na tem položaju je bila do decembra 2010, ko je bila imenovana za finančno ministrico, decembra 2011 pa je bila izvoljena za poslanko in je na tem delovnem mestu ostala do julija 2015. Avgusta 2015 je postala stalna svetovalka za upravljanje javnih financ v Mednarodnem denarnem skladu, kjer je delovala do oktobra 2016, ko je bila imenovana za podpredsednico Vlade Republike Hrvaške in ministrico za gospodarstvo, podjetništvo in obrt.

Od marca 2005 do maja 2012 je bila dr. Martina Dalić tudi namestnica glavnega pogajalca in pogajalka pogajalskega odbora za pristop Republike Hrvaške k Evropski uniji.

Dr. Martina Dalić je leta 1990 diplomirala iz ekonomije na Ekonomski fakulteti v Zagrebu, leta 1994 pa je na isti fakulteti postala magistrica. Leta 2010 se je vpisala na doktorski študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Splitu, ki ga je leta 2012 uspešno zaključila in doktorirala s področja ekonomije.

Je avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov.

Predsednica in člani upravnega odbora opravljajo naloge družbe na določenih področjih, pri čemer ima vsak član posebne naloge, ki jih opravlja v skladu z veljavnimi predpisi in akti družbe.

Dr. Martina Dalić, predsednica upravnega odbora, je odgovorna za:

 • razvoj poslovanja skupine Podravka, vključno z združitvami in prevzemi;
 • strategijo prestrukturiranja podjetij in optimizacijo vseh poslovnih procesov v skupini Podravka;
 • strateško upravljanje razvoja ter trženje kategorij in ključnih blagovnih znamk v poslovnem segmentu Hrana;
 • strateško upravljanje poslovnega segmenta Hrana;
 • strateško upravljanje vseh trgov poslovnega segmenta Hrana;
 • spremembe poslovnega modela za upravljanje poslovnih segmentov in trgov;
 • razvoj poslovanja na novih trgih med projektnim delom na novih trgih;
 • korporativno upravljanje v skupini Podravka, človeške vire in korporativno upravo;
 • korporativno in trženjsko komuniciranje;
 • notranje presoje;
 • korporativni informacijski sistem;
 • odnose s sindikati, ki delujejo v okviru skupine Podravka, in svetom delavcev;
 • vse druge poslovne procese, ki niso zajeti v področje dela drugih članov upravnega odbora.