Davor Doko

Član uprave

Za člana Uprave Podravke, d. d., je bil imenovan v maju 2017.

Svojo poklicno pot je začel leta 2000 v Oddelku za upravljanje s premoženjem Zagrebške banke, in sicer kot asistent upravljavca premoženja, kjer je sodeloval pri ustanovitvi podjetja za upravljanje z investicijskimi skladi v Zagrebški banki. Ekipi AZ obveznega pokojninskega sklada se je pridružil leta 2002 in zasedel mesto upravljavca premoženja, ki je zadolžen za upravljanje z delniškim delom portfelja. Kot prokurist in glavni menedžer portfelja v AZ obveznem pokojninskem skladu je med drugimi zadolžitvami aktivno sodeloval v portfelju menedžment procesa ter vodenju investicijskega procesa. Od leta 2006 je član Uprave Allianza ZB, d. o. o., družbe za upravljanje z obveznimi pokojninskimi skladi, kjer je zadolžen za investicije. Med svojim mandatom je investiral v številna podjetja iz farmacevtskega in živilskega sektorja, razvil pa je tudi dobre poslovne odnose z vsemi večjimi poslovnimi bankami v RH in z mednarodnimi finančnimi institucijami. V AZ prostovoljnih pokojninskih fondih kot oseba, zadolžena za investicije, sodeluje in upravlja vse dele investicijskega procesa.

Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu. V svoji karieri se je izpopolnjeval na številnih usposabljanjih in izobraževanjih ter sodeloval na konferencah, ki so bile povezane z investiranji in trgom kapitala.

Predsednik Uprave in člani Uprave opravljajo posle družbe po posameznih področjih ter imajo posebne in konkretne zadolžitve, ki jih opravljajo v skladu z veljavnimi predpisi in akti družbe.

Davor Doko, član Uprave, zadolžen za:

  • korporativno finančno in menedžersko računovodstvo, denarni tok Skupine Podravka,
  • upravljanje s premoženjem Skupine Podravka,
  • upravljanje z davki na nivoju Skupine Podravka,
  • upravljanje s financiranjem Skupine Podravka, družbe in vseh njenih povezanih družb, zlasti pa upravljanje s kapitalom, premoženjem in obveznostmi do bank in drugih finančnih inštitucij,
  • akvizicije, investicije in projekte Skupine Podravka,
  • upravljanje z razmerji do investitorjev,
  • koordinacijo procesov načrtovanja in nadzor izvrševanja načrta.