Kariera

Zaposleni so naše največje bogastvo. Prepoznavamo in vrednotimo znanje, inovativnost ter delo, vlagamo v znanje, spodbujamo individualnost in timsko delo. Dinamične, ustvarjalne in uspešne osebe so temelj našega uspeha.

O nas

Kakšen delodajalec smo?

Smo delodajalec, ki gradi kulturo zaupanja, strasti, odličnosti, ustvarjalnosti in usmerjenosti v zadovoljstvo potrošnika.

Inovativnost, podjetnost in želja po zmagi so ključne Podravkine vrednote, ki jih zasledimo v vsakem njenem poslovnem procesu. Novi izdelki, izobraževalni programi, dobro sodelovanje s partnerji, nenehna gospodarska rast in širjenje na mednarodne trge so samo nekateri dokazi, ki podkrepijo to trditev.

Spoštovanje in zaupanje negujemo na področju medosebnih odnosov. Timsko delo, ki temelji na iskrenem dialogu in transparentnosti pri delu, pa se spodbuja ter podpira pri vsaki nalogi in v vsaki sredini, saj predstavlja čvrsto osnovo nenehnega napredka.  

Podravka je kraj, kjer se naši zaposleni počutijo kot doma. Je tudi kraj, kjer lahko prispevajo k rasti in razvoju podjetja. V Podravki prepoznamo in nagradimo posameznike, ki vložijo dodaten trud v delo na navdihujoč, učinkovit ter profesionalen način.  

 

Z različnimi izobraževalnimi programi nenehno vlagamo v ljudi, s čimer dosegamo višjo raven kulture, ki je opazna pri vedenju naših zaposlenih ob vsaki priložnosti.

Podjetje ponuja dodatne možnosti tistim, ki so odločni in želijo razvijati svoje profesionalne sposobnosti. Obstajajo trije ključni cilji razvoja profesionalnih in organizacijskih sposobnosti, in sicer omogočiti zaposlenim nadaljevanje razvoja na svojem strokovnem področju in napredovanje v karieri, držati korak z nenehnimi okoljskimi in organizacijskimi spremembami ter podpirati strateške smeri razvoja podjetja na vseh področjih upravljanja s človeškimi viri, s čimer ustvarjamo dodatno vrednost za naše kupce, lastnike in zaposlene.  

Z načrtovanjem osebnega razvoja prepoznamo in podpiramo posameznike, ki so pri svojem dosedanjem delu dosegli pomembne rezultate, njihov potencial razvoja pa nakazuje na možnost napredovanja ter razvoj kariere. Razvoj kariere je mogoč na treh področjih, in sicer splošna znanja, strokovno-specialistična znanja in splošna menedžerska znanja, sposobnosti ter spretnosti.  

 

Ljudje so naša največja vrednost, uspeh pa gradimo na ustvarjalnih, dinamičnih in usposobljenih zaposlenih, ki so s svojim znanjem, motiviranostjo ter navdušenjem ključ uspeha Podravke.

Cenimo timsko delo, spoštovanje in zaupanje. Spodbujamo odličnost in usmerjenost k rezultatom, v zameno pa ponujamo izzive, dinamično delovno okolje ter možnosti za profesionalno in osebno rast ter razvoj vsakega zaposlenega. Podravka svojim zaposlenim zagotavlja možnost individualne in timske uresničitve poslovnih ciljev podjetja prav s podpiranjem tovrstnih prizadevanj.   

Ključno vlogo pripisujemo zaposlenim, saj s svojim znanjem in spretnostmi prispevajo k prepoznavnosti ter uspešnosti podjetja  na trgu. Želimo, da naši zaposleni uresničijo svoj potencial, se nenehno učijo in izobražujejo ter z novimi znanji in spretnostmi prispevajo k razvoju podjetja. Znanje in sposobnost sta najbolj cenjeno premoženje v našem podjetju.  

 

Odprte prijave

Če želite pustiti svoje podatke v naši zbirki kandidatov, prosimo, pošljite svoj življenjepis na info@podravka.si

Ključno vlogo pripisujemo zaposlenim, ki s svojim znanjem in spretnostmi prispevajo k prepoznavnosti ter uspešnosti podjetja na trgu, zato sta znanje in sposobnost najbolj cenjeno premoženje v našem podjetju.