Ivan Ostojić

Član uprave

Februarja 2022 je bil imenovan za člana uprave Podravke d.d., njegov mandat pa se je začel 1. julija 2022.

Svojo profesionalno kariero je začel leta 1997 na Ministrstvu za finance Republike Hrvaške na Direktoratu za finančni sistem in trg kapitala. Po opravljenem pripravništvu je postal svetovalec na Direktoratu za finančni sistem in trg kapitala. V letih 2000–2001 je bil član upravnega odbora Direktorata za nadzor zavarovalnic in predsednik Izpitne komisije za opravljanje izpitov za pooblaščenega zavarovalnega posrednika ali zastopnika.

Leta 2001 se je zaposlil v stanovanjski hranilnici Wüstenrot d.d. Zagreb na delovnem mestu vodje oddelka Komitenti/krediti in prokurista.

Leta 2007 je postal član uprave stanovanjske hranilnice Wüstenrot d.d. Zagreb, odgovoren za prodajo in marketing, upravljanje s tveganji ter zaledno službo zakladnice in kreditov.

Leta 1996 je diplomiral na Fakulteti za turizem in zunanjo trgovino v Dubrovniku, leta 2000 pa je magistriral na Fakulteti političnih znanosti v Zagrebu z zagovorom magistrske naloge z naslovom »Uvedba evra in vpliv na hrvaški bančni sistem«.

Je član nadzornega sveta Luke Ploče d.d. Ima licenco za zavarovalnega zastopnika in udeležil se je izobraževanja za coaching.

Ivan Ostojić, član uprave, je zadolžen za koordinacijo in vodenje dela na naslednjih področjih:

  • poslovni programi;
  • trženje proizvodnega portfelja, ki ga upravljajo poslovni programi;
  • razvoj proizvodnega portfelja, ki ga upravljajo poslovni programi;
  • struktura in dobičkonosnost proizvodnega portfelja poslovnega področja Prehrane;
  • inovacije in usklajevanje proizvodnega portfelja poslovnega področja Prehrane s tržnimi trendi;
  • korporativni razvoj;
  • nadzor kakovosti.