Mediji

Naše delo je transparentno in dostopno javnosti. Z mediji komuniciramo redno, pravočasno in posredujemo resnične podatke, in sicer z obvestili, videi, s slikami, z oglasi, s publikacijami in z drugimi orodji.