Ljiljana Šapina

Članica uprave

Ljiljana Šapina je februarja 2017 postala članica uprave Podravke d.d.

V Podravki d.d. je zaposlena od leta 1984. Svoje delovne izkušnje je pridobivala na različnih vodstvenih in vodilnih položajih v podjetju v divizijah Računovodstvo in finance, Maloprodaja, Gastro prodaja, Zamrznjen program, Skupne službe in Priprava izvoza. Od leta 2012 je bila direktorica službe Uvozno-izvozna logistika, leta 2015 pa prevzame delovno mesto vodje oddelka Uvozno-izvozne logistike.

Študirala je na Ekonomski fakulteti v Zagrebu in diplomirala iz zunanje trgovine, leta 2012 pa je na isti fakulteti končala tudi magistrski študij.

Predsednik Uprave in člani Uprave opravljajo posle Družbe po posameznih področjih ter imajo posebne in konkretne zadolžitve, ki ji opravljajo v skladu z veljavnimi predpisi in akti Družbe.

Ljiljana Šapina, članica Uprave, zadolžena za:

  • upravljanje z nabavo surovin in embalaže, storitev in končnih izdelkov pod Podravkinimi blagovnimi znamkami poslovnega področja Prehrane,
  • upravljanje z zalogami surovin, repromateriala in končnih izdelkov poslovnega področja Prehrane,
  • tehnično-tehnološke projekte, investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnega področja Prehrane,
  • upravljanje s proizvodnjo poslovnega področja Prehrane, vzdrževanjem in energetiko za vse proizvodnje,
  • upravljanje z logistiko za področje Prehrane,
  • upravljanje z razvojem tehnologije in ekologije,
  • upravljanje z razvojem kmetijstva,
  • upravljanje s poslovno kakovostjo.