Odgovornost

Spodbujamo uporabo norm družbeno odgovornega poslovanja in usklajenost gospodarstva z razvojnimi cilji družbene skupnosti ter ohranitev okolja za prihodnje rodove.

Potrošniki

Zahvaljujoč dolgoletnemu zaupanju naših potrošnikov, smo postali vodilno podjetje v prehranski industriji, prav tako pa smo pomembni na trgu farmacevtskih izdelkov, tako na Hrvaškem kot v številnih državah v jugovzhodni Evropi.

Trajnostni razvoj

Kot vsa pretekla desetletja ohranjamo najvišje standarde etičnega ravnanja in odgovornega korporativnega upravljanja.

Okolje

Pri poslovanju smo se opredelili za ohranitev, varstvo in pospeševanje kakovosti okolja v katerem ustvarjamo nove gospodarske, okoljske in družbene vrednote za vse udeležence.

Družba

Z namenom pospeševanja kakovosti življenja družbe in okolice v kateri delujemo, od ustanovitve podjetja odgovorno vlagamo v znanost ter izobraževanje, trajnostni razvoj, kulturo, umetnost, šport in spodbujamo korporativno družbeno odgovornost.

Gospodarstvo

S pospeševanjem poslovanja in kakovosti izdelkov, pod prepoznavnimi blagovnimi znamkami, smo usmerjeni na ustvarjanje večje vrednosti za svoje delničarje, z internimi močmi pa ustvarjamo sinergijo poslovnih področij prehrane in farmacije.

Kakovost in varnost hrane

Trudimo se zagotoviti najvišjo raven kakovosti hrane.