Marin Pucar

Predsednik uprave

Marin Pucar je bil februarja 2017 imenovan za predsednika uprave Podravke d.d.

Svojo profesionalno kariero je začel v prehranski industriji, v podjetju Gavrilović d.o.o., iz katerega je leta 2001 odšel v podjetje Danica d.o.o. – mesna industrija Podravke d.d. Leta 2002 je postal direktor prodaje, trženja in razvoja. Leta 2003 je bil v Podravki imenovan za izvršnega direktorja za hrvaški trg. Od leta 2008 do 2012 je član uprave Podravke d.d., nato pa odide v Zvečevo d.d, kjer prav tako opravlja funkcijo člana uprave. Leta 2014 postane predsednik uprave v podjetju Zvečevo d.d., funkcijo pa opravlja do avgusta 2016.

Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu ter tam tudi dokončal doktorski študij s področja managementa z naslovom "Strategija upravljanja širitve blagovne znamke v hrvaški prehranski industriji".

Od 2008 do 2012 je bil član nadzornih svetov v podjetjih Danica d.o.o. ter Belupo d.d. Leta 2012 postane član upravnega odbora Hrvaške gospodarske zbornice, leta 2016 pa prevzame funkcijo namestnika predsednika, ki jo opravlja še danes. 2020 je bil izvoljen za predsednika hrvaškega združenja delodajalcev.

Predsednik Uprave in člani Uprave opravljajo posle Družbe po posameznih področjih ter imajo posebne in konkretne zadolžitve, ki ji opravljajo v skladu z veljavnimi predpisi in akti Družbe.

Marin Pucar, predsednik Uprave, zadolžen za:

 • razvoj poslovanja Skupine Podravka, vključno s pripojitvami in prevzemi,
 • strategijo poslovnega prestrukturiranja in optimizacijo poslovnih procesov v Skupini Podravka,
 • strateško upravljanje z razvojem in marketingom kategorij in ključnih blagovnih znamk poslovnega področja Prehrane,
 • strateško upravljanje s poslovnimi programi Prehrane,
 • strateško upravljanje z vsemi trgi poslovnega področja Prehrane,
 • spremembo poslovnega modela upravljanja s poslovnimi programi in trgi,
 • razvoj poslovanja na novih trgih v času projektnega dela na novih trgih,
 • korporativno upravljanje v Skupini Podravka, človeške potenciale in korporativno administracijo,
 • korporativno in marketinško komunikacijo,
 • interno revizijo,
 • korporativni informacijski sistem,
 • razmerja s sindikati, ki delujejo v Skupini Podravka, ter delavskim svetom,
 • vse druge poslovne procese, za katere ni zadolžen noben član uprave.