Gospodarstvo

V konkurenčnem poslovnem okolju Podravka stremi k nenehnemu pospeševanju poslovanja in razvoju prodajnega programa ter vzdrževanju vodilnega položaja v izbranih kategorijah. Pri tem upošteva različnost vsakega posameznega trga.

Zahvaljujoč dolgoletnemu zaupanju naših potrošnikov, smo postali vodilno podjetje v prehranski industriji prav tako pa smo pomembni na trgu farmacevtskih izdelkov, tako na Hrvaškem kot v številnih državah v jugovzhodni Evropi. S sistematičnim pospeševanjem poslovanja in kakovosti izdelkov, pod prepoznavnimi blagovnimi znamkami, smo usmerjeni na ustvarjanje večje vrednosti za svoje delničarje, z internimi močmi pa ustvarjamo sinergijo poslovnih področij prehrane in farmacije.

Podravka skoraj polovico svojih prihodkov ustvari na domačem trgu. Tako z uspešnimi finančnimi rezultati prispeva tudi h gospodarstvu Republike Hrvaške. Prav tako je zabeležena nenehna rast prihodkov in dobička v gospodarstvih v štiridesetih državah na petih celinah, kjer posluje.

V konkurenčnem poslovnem okolju stremimo nenehnemu pospeševanju poslovanja in razvoju prodajnega programa ter vzdrževanju položaja vodilne blagovne znamke v izbranih kategorijah. Pri tem je treba upoštevati različnost vsakega posameznega trga.    

Podravka je pomemben posrednik v povezovanju poslovnih in družbenih subjektov na Hrvaškem ter v tujini. S svojimi dejavnostmi želimo prispevati k razvoju splošne družbene skupnosti.