Trajnostni razvoj

Kot vsa pretekla desetletja ohranjamo najvišje standarde etičnega ravnanja in odgovornega korporativnega upravljanja.

Ponosni smo na integriteto in predano delo svojih zaposlenih, menedžerjev in uprave. Naši izdelki so sinonim za kakovost, ki smo jo zgradili in zaradi katere smo obdržali zaupanje potrošnikov. Njihova varnost in zdravje sta na prvem mestu. Spremljamo njihove želje in potrebe in se prilagajamo njihovim zahtevam. Vzajemno spoštovanje, zaupanje in sodelovanje so osnova za dobre odnose z našimi dobavitelji in poslovnimi partnerji. Pri proizvodnji si prizadevamo porabiti čim manj neobnovljivih virov in proizvesti manj odpadkov, zlasti pa skrbimo za varovanje okolja.

Trajnostni razvoj za nas predstavlja:

  • Gospodarske prioritete
  • Krepitev družbe
  • Varovanje okolja
Poročilo o trajnostnem razvoju Skupine Podravka za leto 2015 v angleščini