Družba

Podravka že vse od ustanovitve vlaga v znanost in izobraževanje, trajnostni razvoj, kulturo, umetnost, šport ter spodbuja korporativno družbeno odgovornost.

Podravka z namenom pospeševanja kakovosti družbe v kateri deluje, vlaga v znanost in izobraževanje, trajnostni razvoj, kulturo, umetnost, šport ter spodbuja korporativno družbeno odgovornost. Naše vodilo so vrednote s katerimi je prežeta kultura podjetja, in sicer ustvarjalnost, zaupanje, strast, inovativnost in odličnost, zato ponosno podpiramo tiste projekte v katerih najdemo te vrednote.    

Z uporabo lastnih potencialov in z ustvarjanjem ter izvajanjem projektov promoviramo povezovanje, izmenjavo znanja, izkušenj, informacij, ustvarjamo in spodbujamo iniciative ter projekte z namenom uravnoteženega gospodarskega razvoja in izboljšanja kakovosti življenja ter ohranjanja okolja.

S svojimi dejavnostmi skušamo prispevati k razvoju splošne družbene skupnosti skozi tri ključna področja, in sicer s promocijo zdravega načina življenja, profesionalnim izpopolnjevanjem zaposlenih, spodbujanjem njihove odličnosti in ustvarjalnosti ter občutka za potrebe družbene skupnosti v kateri delujemo.