Rezultati poslovanja Skupine Podravka v obdobju od januarja do marca 2017

Prihodki Skupine Podravka v prvem četrtletju 913,2 milijona kun

Prihodki od prodaje Skupine Podravka v prvem četrtletju leta 2017 so znašali 913,2 milijona kun. Na gibanje skupnih prihodkov od prodaje v Skupini Podravka, ki so za 83,9 milijona kun nižji v primerjavi z enakim obdobjem lani, je vplivala prodaja poslovnega programa pijač, opustitev dela asortimenta mesnih izdelkov, težave na trgih regije Adria zaradi izrednih okoliščin, povezanih z najpomembnejšim kupcem, sprememba distributerja za zahodnoevropski trg in začasno znižanje prodaje glavnemu distributerju na ruskem trgu.

Skupina Podravka je v prvem četrtletju tega leta realizirala več kot 70 % prodaje na tujih trgih.

V marcu so bile okrepljene marketinško-prodajne aktivnosti in že aprila se je pokazal pozitiven premik v prodaji.

Bruto dobiček je v prvem četrtletju znašal 320,6 milijona kun, neto dobiček pa 18 milijonov kun. Največji vpliv na zmanjšanje navedenega neto dobička so med drugim imeli višji stroški realiziranih delniških opcij v navedenem obdobju.

Ko gre za strateška poslovna področja Skupine Podravka, je še zlasti treba navesti pozitivna gibanja v segmentu Farmacevtika; prihodki so znašali 189,6 milijona kun, kar predstavlja 4-odstotno povečanje glede na primerljivo obdobje lani. Na navedeno rast prodaje so najbolj vplivale lastne blagovne znamke, ki so dosegle 4,3-odstotno rast prihodkov.

Povprečna dnevna cena delnice Podravke v navedenem obdobju je bila za 21,7 % višja v primerjavi z enakim obdobjem lani, istočasno pa se je povečalo število dnevnih transakcij, količin in dnevnega prometa.