Vegeta je ponovno razglašena za najmočnejšo domačo blagovno znamko v regiji Adria

Najnovejše raziskave ene vodilnih svetovnih raziskovalnih agencij – Ipsos – so spet potrdile, da je Vegeta najmočnejša domača blagovna znamka v regiji Adria, ki zajema trge Hrvaške, Slovenije, BiH in Srbije.

Vegeta je s svojo dolgoletno kontinuirano kakovostjo proizvodov in z intenzivnimi promocijskimi dejavnostmi zgradila blagovno znamko, ki je široko prepoznavna in se uporablja po vsem svetu, v domači regiji Adria pa je sinonim za kategorijo začimbne mešanice, kar tudi sicer dokazujejo rezultati teh raziskav.

Treba pa je poudariti uspeh tudi drugih blagovnih znamk – Dolcele, Linolade in Podravkine juhe –, ki so uvrščene na seznam Top 50 najmočnejših blagovnih znamk na Hrvaškem.

Mednarodna agencija Ipsos je do rezultatov raziskav prišla z obsežno raziskavo, v katero je bilo vključenih 1.000–2.000 vprašanih, starih 15–64 let, različne izobrazbe in spola. Z izračunom enotnega kazalnika »brand score«, ki omogoča primerjavo blagovnih znamk različnih kategorij izdelkov, se meri moč posamezne blagovne znamke na trgu. Pri izračunu se upoštevajo različni vidiki odnosa porabnikov do blagovne znamke, da bi se ugotovilo, ali jo njeni porabniki dobro poznajo in ali jo uporabljajo. Odvisno od posameznega trga je raziskovanje BRAND puls v 2. valu leta 2016 zajelo 1.200–1.600 blagovnih znamk in 50–80 kategorij široke porabe. (R)