Rezultati poslovanja skupine Podravka za leto 2020

Kljub krizi, ki jo je povzročil koronavirus, je skupina Podravka ohranila stabilnost in ustvarila rast

  • Ustvarjen neto dobiček v višini 248,9 milijona kun, kar predstavlja 12,3-odstotno rast v primerjavi z istim obdobjem lani.
  • Prihodki od prodaje so se povečali za 93,8 milijona kun oziroma 2,1 %.
  • Navedena realizacija je rezultat organske rasti poslovanja.
  • V zelo oteženih in kompleksnih pogojih poslovanja je podjetje pokazalo veliko sposobnost hitre prilagoditve poslovanja novonastali izredni situaciji in se tako uspešno spopadlo s številnimi izzivi.

Nadzorni odbor Podravke d. d. je na današnji seji potrdil nerevidirane rezultate poslovanja skupine Podravka za leto 2020 in izrazil veliko zadovoljstvo z ustvarjenimi kazalniki v zelo zahtevnem letu. Po izjemno uspešnem letu 2019 je skupina Podravka tudi v letu 2020 nadaljevala uspešno poslovanje. Ustvarjen neto dobiček v višini kar 248,9 milijona kun, kar predstavlja 12,3-odstotno rast v primerjavi z istim obdobjem lani, je predvsem rezultat organske rasti ob hkratnem nadzoru nad operativnimi stroški.

Prihodki od prodaje skupine Podravka so se povečali za 93,8 milijona kun in so znašali 4.503,2 milijona kun, kar predstavlja 2,1-odstotno rast v primerjavi z istim obdobjem lani. Na gibanje prihodkov od prodaje je vplivala rast obeh poslovnih segmentov, Prehrane in Farmacevtike.

Segment Prehrana je ustvaril 3.527 milijona kun prihodkov od prodaje oziroma 73 milijonov kun več v primerjavi z istim obdobjem lani. V okviru navedenega segmenta so vsi poslovni programi ustvarili rast prihodkov od prodaje in rast lastnih blagovnih znamk v višini 3,1 %. Najpomembnejši poslovni program Kulinarika je ustvaril največjo absolutno rast prihodkov od prodaje v višini 68,4 milijona kun oziroma za 7,3 % več v primerjavi z istim obdobjem lani. Poslovni program Otroška hrana, sladice in prigrizki je povečal rast prihodkov od prodaje za 24,9 milijona kun, poslovni program Mesni izdelki, jedi in namazi za 21,3 milijona kun, poslovni program Ribe za 13,1 milijona kun ter poslovni program Podravka hrana za 2,1 milijona kun v primerjavi z istim obdobjem lani.

Farmacevtika, drugi segment skupine Podravka, je ustvarila 976,2 milijona kun prihodkov od prodaje, kar predstavlja 2,2-odstotno rast v primerjavi z istim obdobjem lani. Kategorija Brezreceptni program je ustvarila rast prihodkov od prodaje v višini 6,5 milijona kun, kategorija Ostala prodaja je ustvarila rast prihodkov od prodaje v višini 18,5 milijona kun predvsem zaradi povečanja prodaje trgovskega blaga družbe Farmavita iz BiH, medtem ko je v kategoriji Zdravila na recept zaradi depreciacije ruskega rublja zabeležen padec prodaje za 4,1 milijona kun v primerjavi z istim obdobjem lani.

Ko gre za realizacijo prihodkov od prodaje skupine Podravka po regijah, je največja absolutna rast prihodkov od prodaje zabeležena v regiji Srednje Evrope, in sicer v višini 48,9 milijona kun. Znatna rast prihodkov od prodaje v primerjavi z istim obdobjem lani je zabeležena v regiji Zahodne Evrope in čezmorskih držav v višini 38,7 milijona kun, medtem ko je v regiji Adria ustvarjena rast prihodkov od prodaje v višini 29 milijonov kun.

Poslovanje v letu 2020 je na vseh trgih, na katerih je prisotna skupina Podravka, zaznamoval pojav virusa COVID-19. V takšnih izjemnih okoliščinah, zlasti v času uvedbe strogih ukrepov od marca do maja ter ponovnem zaostrovanju ukrepov ob koncu leta, je eno ključnih podjetij, ki skrbi za kontinuiteto proizvodnje in redno oskrbo Hrvaške s hrano in zdravili, prav skupina Podravka. Delovni procesi znotraj podjetja so se v najkrajšem možnem času popolnoma prilagodili novonastali situaciji, da bi lahko proizvodnja potekala v skladu s potrebami trga. Čeprav so bili v začetku te krize pogoji nabave in dobave surovin ter embalaže za proizvodne namene zelo težki, je skupina Podravka sprejela vse potrebne ukrepe, da bi zagotovila zadostne količine svojih prehrambnih in farmacevtskih izdelkov ter s tem zadovoljila potrebe svojih zvestih kupcev na številnih trgih, na katerih je prisotna. Pozitiven rezultat potrjuje dejstvo o sposobnosti podjetja za prilagoditev poslovanja tudi v takšnih nepredvidenih izrednih situacijah in odraža moč ter vzdržnost poslovnega modela in glavnih dejavnosti skupine Podravka.