Seje uprave in nadzornega odbora PODRAVKE d.d. – obvestilo

V skladu z odločbami Zakona o kapitalskih trgih in Pravil Borze sporočamo, da so 28. februarja potekale seje uprave in nadzornega odbora PODRAVKE d.d. – na katerih so določeni nerevidirani Računovodski izkazi Skupine PODRAVKA (konsolidirano) in PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za obdobje od 1.1. do 31.12. 2017.

Omenjeni Računovodski izkazi bodo objavljeni na Zagrebški borzi, Hrvaški agenciji za nadzor finančnih storitev (HANFA), Hrvaški tiskovni agenciji (HINA) in spletnih straneh PODRAVKE d.d.