Rezultati poslovanja Skupine Podravka v obdobju od januarja do septembra 2017

Skupina Podravka je v devetih mesecih v letu 2017 ustvarila skoraj 3 milijarde kun prihodkov od prodaje.

  • Na tujih trgih je ustvarjenih 66 odstotkov skupnih prihodkov.
  • Znatna rast prihodkov na trgih Zahodne Evrope in prekooceanskih držav ter Vzhodne Evrope.

Prihodki od prodaje Skupine Podravka so v devetih mesecih v letu 2017 znašali 2.983,1 milijonov kun, od tega je bilo 66 odstotkov ustvarjenih na tujih trgih. Na gibanje prihodkov od prodaje je bistveno vplivala odsotnost dezinvestiranega programa Pijače leto prej. Brez omenjenega vpliva bi Skupina Podravka ustvarila rast za približno 1 odstotek v primerjavi z enakim obdobjem lani. Ko gre za realizacijo prihodkov od prodaje na tujih trgih, je treba poudariti rast navedenih prihodkov v regiji Zahodne Evrope in prekooceanskih držav v višini 6,5 odstotka ter v regiji Vzhodne Evrope v višini 7,5 odstotka.

Bruto dobiček Skupine Podravka je v navedenem obdobju znašal 1.059,4 milijona kun, neto dobiček pa 54,1 milijona kun. Pomemben vpliv na dobičkonosnost Skupine Podravka imajo večji stroški odpravnin in realizirane opcijske delnice ter izguba prihodkov od povratnega najema, ki je bil ustvarjen v primerjalnem obdobju. Na nižjo dobičkonosnost so vplivali tudi fiksni stroški nove tovarne zdravil Belupa, kjer se zaporedno odvija prenos tehnologije v skladu z regulativnimi zahtevami.

Prihodki v segmentu Prehrana so znašali 2.372,4 milijona kun. Na nižjo raven prihodkov od prodaje v tem segmentu so poleg že omenjenih negativnih vplivov dezinvestiranega programa Pijače vplivale motnje na trgih regije Adria zaradi izrednih in pomembnih spremenjenih tržnih razmer, ki so povezane z največjim kupcem. V segmentu Farmacevtika je ustvarjenih 610,7 milijona kun prihodkov, kar predstavlja rast v višini 8 odstotkov glede na enako obdobje lani. Na omenjeno rast je najbolj vplivalo povečanje prihodkov od prodaje lastnih blagovnih znamk v višini 8,7 odstotka.

Povprečna dnevna cena delnice Podravke v tem obdobju je bila 6,1 odstotka višja glede na primerjalno obdobje lani, hkrati pa je prišlo do rasti povprečnega dnevnega števila transakcij, količin in dnevnega prometa.