Varnost hrane

Kakovost in varnost izdelkov, kakovost poslovnih procesov ter nenehno izboljšanje poslovnih praks je Podravkin trajen in strateški cilj.

Zahteve in zadovoljstvo naših kupcev, potrošnikov ter drugih udeležencev (lastniki, zaposleni, dobavitelji, finančne inštitucije, družbena skupnost), mora biti uravnoteženo in sistematično komunicirano skozi vse poslovne procese.

Podravkina osnovna usmeritev je proizvodnja visoko kakovostnih in zdravstveno neoporečnih izdelkov. Osnova tega je dobra proizvodna praksa in načela upravljanja kakovosti ter varnosti hrane. Varnost hrane je sestavni, integrirani del sistema upravljanja Podravke, predstavlja poslovni bonton Podravke, primarni cilj sistema varnosti hrane pa je varnost zdravja potrošnikov. 

Nenehno izboljšanje sistema upravljanja, ki temelji na sistemu upravljanja kakovosti ISO 9001:2008 in sistemu vodenja varnosti živil ISO 22000:2005 

Vizija

Učinkovito uporabljamo integrirane sisteme upravljanja podjetja s prepoznavanjem zahtev naših potrošnikov, kupcev in vseh zainteresiranih v prehranski verigi.

Poslanstvo

Nenehno uporabljamo prepoznane zahteve z izboljševanjem obstoječega sistema s sodelovanjem in zavzemanjem vseh zaposlenih v podjetju.

Politika sistema varnosti hrane in kakovosti

Podravkina osnovna usmeritev je proizvodnja visoko kakovostnih in zdravstveno neoporečnih izdelkov, ki poteka v skladu z načeli dobre proizvodne prakse ter po načelih kakovosti in varnosti hrane.

Področja dela

Za sistematični pristop upravljanju, standardizaciji in izboljšanju poslovnih procesov je vzpostavljena služba Poslovna kakovost. Sistem upravljanja podjetja temelji na procesnem pristopu, kot je prikazano na sliki 1. Področja dela službe so implementacija, vzdrževanje in razvoj integriranega sistema upravljanja, ki temelji na ISO 9001 (sistem upravljanja kakovostjo), ISO 14001 (sistem upravljanja okoljem), FSSC 22000 (sistem upravljanja varnostjo hrane), OHSAS 18001 (sistem upravljanja varstvom zdravja in varstva pri delu), na načelih HACCP na podlagi Codex Alimentarius (analiza nevarnosti in kritičnih kontrolnih točk) ter drugih normah in predpisih, ki veljajo za prehransko industrijo ter njene trge (IFS – International Food Standard, BRC – British Retail Consortium, NSF, Halal, Kosher ipd.). Poleg tega služba Poslovna kakovost izvaja usposabljanje vseh ravni zaposlenih za omenjena področja.

Predstavniki Podravkine službe Poslovna kakovost so aktivni pri delu vseh združenj, ki se ukvarjajo s sistematičnim pristopom kakovosti na Hrvaškem (HDK – Hrvaška družba za kakovost, HDMK – Hrvaška družba menedžerjev kakovosti), sodelujejo tudi s evropskimi organizacijami, kot je EOQ – European Organization for Quality, sodelujejo tudi pri oblikovanju zakonske regulative na področju varnosti hrane. Podravkin pristop varnosti hrane in kakovosti je opredeljen tudi v Politiki sistema varnosti hrane in kakovosti, ki je eden od osnovnih dokumentov sistema upravljanja.

Podravka s svojimi dejavnostmi in rezultati na področju sistemov upravljanja dokazuje svojo sposobnost zadovoljevanja zahtev globalnega trga z vzpostavitvijo učinkovitega poslovanja. 

Certifikati

Podravkin sistem temelji na načelih najpomembnejših norm in praks v prehranski industriji, kar potrjujejo sledeči certifikati.