Politika sistema varnosti hrane in kakovosti

Podravkina osnovna usmeritev je proizvodnja visokokakovostnih in zdravstveno neoporečnih izdelkov, ki temelji na dobri proizvodni praksi in na načelih upravljanja kakovosti in varnosti hrane.

Podravka danes uživa zaupanje številnih potrošnikov doma in v tujini, ki so prepoznali vrednost njenih izdelkov. Z razlogom, saj sledi osnovnim zahtevam svojih poslovnih procesov, ki jih nenehno izboljšuje. Ti pa so:

 • izpolnjevanje zahtev potrošnikov; kakovostni izdelki, ki so varni za uživanje ter okoljsko sprejemljivi;
 • izpolnjevanje zahtev zakonodaje o varnosti hrane doma in v tujini;
 • izpolnjevanje tistih zahtev kupcev, ki se nanašajo na varnost hrane in nenehno izboljševanje kakovosti izdelkov;
 • vzdrževanje in izboljšanje komunikacije z dobavitelji, kupci ter drugimi zainteresiranimi deležniki v prehranski verigi;
 • zagotavljanje proizvodnje kakovostnih izdelkov, ki so varni za uživanje skozi vso prehransko verigo: od nabave najkakovostnejših surovin pa vse do distribucije gotovega izdelka potrošniku;
 • spoštovanje tradicije in uvajanje sodobnih trendov;
 • nenehno izpopolnjevanje zaposlenih je osnova celovitega sistema varnosti hrane in kakovosti, ki temelji na kakovostnih zaposlenih in strokovnjakih z visoko ravnjo predvsem tehnoloških znanj in korporativnega upravljanja;
 • nenehno prepoznavanje in implementiranje zahtev trga na področju živilske industrije;
 • nenehno implementiranje in uporaba principov trajnostnega razvoja;
 • prepoznavanje pomembnosti in implementacija zahtev za varno hrano, od boja zoper namerno zlorabo in ponarejanje izdelkov za zaščito blagovnih znamk ter vse do pravic potrošnikov do informiranja o izdelkih, ki jih uživajo;
 • uporaba koncepta razmišljanja, ki temelji na upravljanju tveganj; skozi integriran sistem upravljanja podjetja s ciljem upoštevanja morebitnih tveganj v celotnem poslovanju je vzpostavljena kultura proaktivnega in preventivnega delovanja ter izboljšanja sistema upravljanja podjetja.

Podravka gradi zaupanje na temeljih vzajemnega spoštovanja svojih zaposlenih, potrošnikov in poslovnih partnerjev.