REZULTATI POSLOVANJA SKUPINE PODRAVKA ZA OBDOBJE OD JANUARJA DO SEPTEMBRA 2021

Koprivnica, 29. oktobra 2021

 

Podravka ustvarila rast prodaje na vseh ključnih trgih

Nadzorni svet Podravke d.d. je obravnaval nerevidirane rezultate poslovanja Podravke d.d. in Skupine Podravka za devet mesecev v letu 2021.

Prihodki od prodaje Podravke d.d. za devet mesecev letošnjega leta so znašali 1.651,4 milijona kun (219,1 mio eur), kar je za 3,9 odstotka več kot primerljivem obdobju prejšnjega leta. Ker je bilo v prejšnjem letu zaradi epidemiološke situacije večje povpraševanje po Podravkinih izdelkih in so si kupci ustvarjali večje zaloge na skoraj vseh trgih, je letošnja rast še toliko bolj izrazita. Če npr. primerjamo ustvarjene prihodke Podravke d.d. z letom 2019, ko ni bilo pandemije, je letošnja rast prihodkov še pomembnejša in znaša 5,4 odstotka.

Letošnja rast prihodkov od prodaje je bila ustvarjena v skoraj vseh poslovnih programih, med katerimi je zabeležena najpomembnejša 5,2-odstotna rast v poslovnem programu Kulinarika. Navedena rast Kulinarike je ustvarjena predvsem zaradi rasti prihodkov od prodaje Univerzalnih dodatkov jedem in juham.

Pri prihodkih od prodaje po regijah je bila rast ustvarjena na vseh ključnih trgih. Poseben poudarek prihodkov je na 9,5-odstotni rasti prihodkov v regiji Zahodna Evropa, kjer je bila ustvarjena rast v skoraj vseh poslovnih programih, od katerih so največjo rast ustvarili poslovni programi Kulinarika, Podravka hrana ter Otroška hrana, slaščice in snack. Poudariti je treba, da sta tudi drugi dve najpomembnejši regiji ustvarili rast prihodkov od prodaje, od katerih je v Srednji Evropi zabeležena 4,4-odstotna rast, medtem ko je regija Adria ustvarila 2,9-odstotno rast prihodkov od prodaje.

Ko pogledamo rezultate poslovanja Skupine Podravka za devet mesecev letošnjega leta, je bilo ustvarjenih 3.383,5 milijona kun (449 mio eur) prihodkov od prodaje. Omenjena realizacija predstavlja 1,6-odstotno rast v primerjavi s prejšnjim letom. Višji prihodki od prodaje so posledica rasti prihodkov v obeh poslovnih segmentih, tako Prehrane kot tudi Farmacevtike. Segment Prehrane je tako ustvaril 2.634 milijonov kun (35 mio eur), medtem ko je Farmacevtika zabeležila 749,5 milijona kun (99,5 mio eur) prihodkov od prodaje, največji prispevek pa je imela kategorija Zdravila na recept, ki se je povečala za 5,4 odstotka.

Neto dobiček Skupine Podravka za navedeno obdobje znaša 259,3 milijona kun (34,4 mio eur) in je višji za 23,4 odstotka kot v primerljivem obdobju prejšnjega leta.

Na koncu naj omenimo, da je tečaj delnic Podravke 30. septembra letos znašal 664 kun (88,11 eur) medtem ko je 31. decembra 2020 znašal 485 kun (64,36 eur), kar predstavlja 36,9-odstotno rast.