REZULTATI POSLOVANJA SKUPINE PODRAVKA ZA OBDOBJE 1. 1.–1. 6. 2021

Skupina Podravka nadaljuje z rastjo dobičkonosnosti in je dosegla 198 milijonov kun (26,3 mio EUR) neto dobička

Največja rast prodaje, zabeležena na trgih Zahodne Evrope

 

Nadzorni svet Podravke d. d. je na današnji seji potrdil nerevidirane rezultate poslovanja Skupine Podravka za prvo polletje 2021 ter izrazil zadovoljstvo in podporo vsem prizadevanjem, da bi družba tudi v teh oteženih pogojih poslovanja zaradi covida-19 nadaljevala z doseženo rastjo dobičkonosnosti.

 

Neto dobiček Skupine Podravka za prvo polletje 2021 je znašal 197,6 milijona kun (26,3 mio EUR), kar predstavlja 22,3-odstotno rast v primerjavi s prejšnjim letom. Segment Prehrane je v tem obdobju dosegel 136,3 milijona kun (18,05 mio EUR) neto dobička, kar je 13,9 odstotka več kot leto prej, medtem ko je segment Farmacevtika dosegel 61,3 milijona kun neto dobička oziroma 46,3 odstotka več kot v prvem polletju leta 2020.

 

Prihodki od prodaje Skupine Podravke v prvem polletju so znašali 2.220,5 milijona kun (294,6 mio EUR) in so nižji samo za 1 odstotek glede na primerjalno obdobje. Pričakovani upad prihodkov od prodaje v primerjavi z letom 2020 je pravzaprav posledica nepričakovano velikih naročil in kopičenja dodatnih zalog pri kupcih marca lani zaradi uvedbe lockdowna v večini držav, kjer posluje Skupina Podravka. Ko primerjamo skupne prihodke od prodaje iz prvega polletja letošnjega leta s tem obdobjem v letu 2019, ki ga ni zaznamovala kriza zaradi covida-19, lahko ugotovimo, da gre za rast navedenih prihodkov v višini približno 4 odstotkov, kar vsekakor kaže pozitivne trende v poslovanju družbe.

 

V okviru segmenta Prehrana je največji porast prihodkov od prodaje dosežen v prvem polletju letošnjega leta v Poslovnem programu Kulinarika v višini 2,5 odstotka. Treba je poudariti, da je tudi poslovni program Otroška hrana, slaščice in snack zabeležil rast prihodkov od prodaje v višini 1,7 odstotka, medtem ko je bila rast prihodkov od prodaje zabeležena tudi v poslovnem programu Podravka hrane, in sicer v višini 2,4 odstotka. V segmentu Farmacevtika je največja rast dosežena v kategoriji Zdravila na recept, kjer so se prihodki od prodaje povečali za 4,3 odstotka v primerjavi s prvim polletjem leta 2020.

Ko gre za prihodke od prodaje po regijah v okviru segmenta Prehrana, je treba še posebej izpostaviti rast na trgih Zahodne Evrope ter v čezoceanskih državah v višini 8,2 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem leto prej. Na omenjenih trgih so rast prodaje dosegli v skoraj vseh poslovnih programih, od katerih so največjo absolutno rast generirali poslovni programi Kulinarika, Otroška hrana, slaščice in snack ter Podravka hrana. Segment Farmacevtika beleži nasploh največjo relativno rast prihodkov od prodaje v višini 13,9 odstotka v regiji Centralna Evropa zaradi povečane prodaje kategorije Zdravila na recept.

 

Naj omenimo, da je cena delnice Podravke na dan 30. junija letos znašala 588 kun (78 EUR), medtem ko je 31. decembra 2020 znašala 485 kun (64,4 EUR), kar predstavlja 21,2-odstotno rast.