Rezultati poslovanja Skupine Podravka v obdobju od januarja do marca 2018

Skupina Podravka v prvem trimesečju ustvarila najboljši rezultat v dolgoletni zgodovini

  • Prihodki od prodaje so se povečali za 8,3 odstotka
  • Navedena uresničitev je rezultat organske rasti brez izrednih vplivov
  • Dvomestna rast dobičkonosnosti na vseh ravneh poslovanja
  • Ustvarjen neto dobiček v višini 70 milijonov kun

Nadzorni odbor Podravke d.d. je na današnji seji potrdil nerevidirane rezultate poslovanja Skupine Podravka za obdobje od januarja do marca 2018 ter izrazil veliko zadovoljstvo, saj gre za najboljši operativni rezultat in najvišji operativni dobiček prvega trimesečja v dolgoletni Podravkini zgodovini. Še posebej je treba poudariti dejstvo, da je navedena uresničitev rezultat organske rasti brez izrednih vplivov, kar dodatno potrjuje uspešnost poslovanja Skupine Podravka v prvem trimesečju.

Neto dobiček Skupine Podravka za prvo trimesečje tega leta je znašal 69,8 milijona kun, kar predstavlja zelo pomembno rast v primerjavi z enakim obdobjem lani, ko je bilo ustvarjenih 18 milijonov kun. Rast prodaje dobičkonosne ponudbe s sočasnim nadzorom operativnih stroškov je povzročil dvomestno rast dobičkonosnosti na vseh ravneh poslovanja.

Prihodki od prodaje Skupine Podravka so znašali 988,9 milijona kun, kar predstavlja rast za 75,6 milijona kun oziroma 8,3 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem lani. Na gibanje prihodkov od prodaje je v največji meri vplivala rast prihodkov od prodaje v segmentu Prehrana zaradi močnejših prodajno-marketinških dejavnosti ter širitve distribucije posameznih kategorij.

Segment Prehrana je ustvaril 789,8 milijonov kun prihodkov od prodaje, kar je za 9,2 odstotka več v primerjavi z enakim obdobjem lani, medtem ko bi bili brez vpliva tečajnih razlik prihodki ocenjeni na 9,9 odstotka. V okviru omenjenega segmenta so vsi poslovni programi ustvarili rast prihodka od prodaje in rast lastnih blagovnih znamk za 10,3 odstotka. Tako je Kulinarika ustvarila rast za 8,6 odstotka, Otroška hrana, sladice in prigrizki 8,2 odstotka, hrana Podravka 16,9 odstotka, poslovni program Žito 9,4 odstotka, Mesni izdelki, jedi in namazi 13,4 odstotka ter poslovni program Ribe 9,7 odstotka.

Farmacevtika, drugi segment Skupine Podravka, je ustvarila 199 milijonov kun prihodka od prodaje, kar predstavlja rast za 5 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani, medtem ko bi bili brez vpliva tečajnih razlik prihodki ocenjeni na 7,5 odstotka. Lastne blagovne znamke Farmacevtike so ustvarile rast za 6,3 odstotka, največ zaradi širjenja distribucije na trge srednje Evrope ter večjega povpraševanja na trgu Rusije. Omeniti je treba, da je v najpomembnejši kategoriji Zdravila na recept zabeleženo znatno povečanje prihodkov od prodaje v višini 9,8 odstotka.

Ko gre za realizacijo prihodkov od prodaje Skupine Podravka po regijah, je največje relativno povišanje zabeleženo v regiji Srednje Evrope v višini 15,9 odstotka in regiji Vzhodne Evrope za 14,9 odstotka. V regiji Adria, kot najpomembnejši regiji v okviru Skupine Podravka, je zabeležena visoka rast prihodkov od prodaje v višini 6,3 odstotka oziroma povečanje prihodkov od prodaje za 40 milijonov kun v primerjavi z enakim obdobjem lani.

V letu 2018 se menedžment osredotoča na nadaljnjo organsko rast, na zmanjševanje dolga ter izboljšanje interne učinkovitosti.