Politika varstva okolja

Varstvo okolja je prednostna naloga Podravke, izvaja pa se po načelih trajnostnega razvoja in bolj čiste proizvodnje. Vse dejavnosti morajo biti v skladu z veljavnimi zakonskimi določili in predpisi držav v katerih podjetje deluje. V primeru, da država nima lastnih zakonskih določil se uporabijo mednarodni standardi.

Akcije se izvajajo na podlagi Akcijskega načrta varstva okolja, ki se redno dopolnjuje.

Podravka se je obvezala na racionalno uporabo najboljših virov energije in surovin, gospodarjenja z odpadki ter na preprečevanje negativnega vpliva na okolje, tako proizvodnje kot svojih izdelkov in storitev.

Skupina bo po načelih Politike varstva okolja Podravke, d. d., delovala tudi v svojem okolju.

Podravka mora redno obveščati javnost glede stanja varstva okolja in izobraževanja ter motiviranosti zaposlenih za nenehno pospeševanje stanja varstva okolja.

Tako zastavljena politika varstva okolja zahteva celovite rešitve za vse celote v Podravki, in sicer:

  • problematiko odpadnih voda,
  • gospodarjenje z odpadki v najširšem smislu,
  • odvoz nevarnih snovi,
  • emisije,
  • vodenje katastra onesnaževalcev,
  • recikliranje surovin, gotovih izdelkov in embalaže, ki iz katerih koli razlogov ne ustrezajo,
  • sodelovanje v izbiri čistih tehnologij in vključevanje v ekološke standarde pri projektiranju ter rekonstrukciji obratov,
  • odvajanje in sanacijo kanalizacijskih sistemov,
  • laboratorijski nadzor (pooblaščeni laboratorij).

Prednostno se rešujejo največje težave, ki bi lahko imele težje posledice, nato ostale. Preostale znane težave, tudi tiste, ki jih lahko pričakujemo, se rešujejo s ciljem približevanja Podravke evropskim standardom varstva okolja.  

Prenesite dokument: Politika varstva okolja