Nadzor kakovosti

Podravkin sistem nadzora kakovosti sestavlja približno deset laboratorijev, ki so povezani z informacijskim sistemom za upravljanje s kakovostjo.

Sistem nadzora kakovosti

Sistem nadzora kakovosti obsega sistem laboratorijev integriranih skozi informacijski sistem SAP QM, ki so odgovorni za načrtovanje, nadzor in verifikacijo kakovosti ter zdravstvene neoporečnosti. Modul SAP upravljanja s kakovostjo (QM) je implementiran v vse laboratorije nadzora kakovosti leta 2009, in sicer z namenom upravljanja s kakovostjo na ravni podjetja in podpore upravljanju ter pospeševanju sistema kakovosti.

Proces nadzora kakovosti se začne z nadzorom surovin v skladu z veljavnimi zakoni Hrvaške in držav Evropske unije v katere Podravka izvaža svoje izdelke. Surovine gredo čez večkraten nadzor, ki obsega pregled vhodne dokumentacije, nadzor pristojnih inšpekcijskih služb ter analitični pregled v laboratorijih nadzora kakovosti, in sicer v  Podravki in zunanjih akreditiranih laboratorijih.

Verifikacija vseh proizvodnih faz se nadaljuje z nadzorom polizdelkov in gotovih izdelkov pred izidom na trg.

Načrti nadzora kakovosti so v skladu z zakonskimi predpisi in zahtevki specifikacije, temeljijo pa na oceni tveganja ter analizi trendov.

Poslanstvo

Ocenitev tveganja in verifikacija v realnem času z minimalnimi stroški, z namenom zaščite zdravja ter zanimanja potrošnikov. Pri tem uporabimo lastno znanje in Podravkine ter zunanje vire.

Vizija

Znanje in sposobnosti zaposlenih usmeriti na ocenitev tveganja v vseh fazah oskrbovalne verige, z namenom vzpostavitve zaupanja ter partnerskega odnosa s proizvajalci/dobavitelji, in sicer z nenehnim pospeševanjem procesa nadzora kakovosti.

Znanje in kompetence

Zaradi znanja in kompetenc zaposlenih, so Podravkini laboratoriji prepoznavni ter cenjeni. Nadzor kakovosti v Podravki je eden od najbolj dejavnih članov v združenju hrvaških laboratorijev CROLAB, od leta 2010 pa uvaja in vodi medlaboratorijske vzporedne raziskave med akreditiranimi ter neakreditiranimi laboratoriji v regiji.

Vsi vloženi napori laboratorija nadzora kakovosti dokazujejo resničnost rezultatov raziskav uporabnikom znotraj Podravke, inšpekcijam, dobaviteljem, kupcem, predvsem pa zvestim potrošnikom.