Rezultati poslovanja skupine Podravka v obdobju od januarja do junija 2018

Najboljši poslovni rezultat skupine Podravka v dolgoletni zgodovini

  • Prihodki od prodaje so se povečali za 4, 3 odstotka oziroma za 84 milijonov kun
  • Navedena realizacija je posledica organske rasti brez izrednih vplivov
  • Dvomestna rast dobičkonosnosti na vseh ravneh poslovanja
  • Ustvarjen neto dobiček v višini 121 milijonov kun

Nadzorni odbor Podravke d.d. je na današnji seji potrdil nerevidirane rezultate poslovanja skupine Podravka za prvo polletje leta 2018 ter izrazil veliko zadovoljstvo, saj so se v drugem trimesečju nadaljevali pozitivni trendi poslovanja na vseh ravneh. Gre za najboljši operativni rezultat in najvišji operativni dobiček prvega polletja v dolgoletni Podravkini zgodovini. Poudariti je treba zlasti dejstvo, da je navedena realizacija posledica organske rasti brez izrednih vplivov, kar dodatno potrjuje uspešnost poslovanja skupine Podravka v prvem polletju.

Neto dobiček skupine Podravka za prvo polletje tega leta je znašal 120,7 milijona kun, kar predstavlja zelo pomembno rast v primerjavi z istim obdobjem lani, ko je bilo ustvarjenih 24,8 milijona kun. Posledica rasti prodaje dobičkonosne ponudbe z istočasnim nadzorom operativnih stroškov je dvomestna rast dobičkonosnosti na vseh ravneh poslovanja.

Prihodki od prodaje skupine Podravka so znašali 2.035,1 milijona kun, kar predstavlja rast za 4,3 odstotka v primerjavi z istim obdobjem lani. Zaradi močnejših prodajno-marketinških dejavnosti ter širitve distribucije posameznih kategorij je na gibanje prihodkov od prodaje v največji meri vplivala rast prihodkov od prodaje v segmentu Prehrana.

Segment Prehrana je ustvaril 1.602,2 milijona kun prihodkov od prodaje, kar je za 3,7 odstotka več v primerjavi z istim obdobjem lani, medtem ko bi bili brez vpliva tečajnih razlik prihodki ocenjeni na več kot 4,5 odstotka. V okviru omenjenega segmenta so vsi poslovni programi ustvarili rast prihodkov od prodaje in rast lastnih blagovnih znamk za 4,8 odstotka. Največjo rast, 7-odstotno, je ustvaril poslovni program Otroška hrana, sladice in prigrizki, poslovni program Žito in Lagris 6,5-odstotno, poslovni program Kulinarika 4,4-odstotno ter poslovni program Hrana Podravka 4,2-odstotno.

Farmacevtika, drugi segment skupine Podravka, je ustvarila 432,8 milijona kun prihodka od prodaje, kar predstavlja rast v višini 6,4 odstotkov v primerjavi z istim obdobjem lani, medtem ko bi bili brez vpliva tečajnih razlik prihodki ocenjeni na več kot 10,1 odstotka. Lastne blagovne znamke Farmacevtike so ustvarile rast v višini 7,1 odstotka, največ zaradi rasti prodaje na trgu Rusije ter širjenja distribucije na trge srednje Evrope. Omeniti je treba, da je v najpomembnejši kategoriji Zdravila na recept zabeleženo znatno povečanje prihodkov od prodaje v višini 7,9 odstotka.

Ko gre za realizacijo prihodkov od prodaje skupine Podravka po regijah, je največja relativna, 10-odstotna, rast zabeležena v regiji Srednje Evrope ter 9,7-odstotna v regiji Vzhodne Evrope. V regiji Adria, kot najpomembnejši regiji v okviru skupine Podravka, je zabeležena visoka rast prihodkov od prodaje v višini 3,4 odstotka oziroma povečanje prihodkov od prodaje za 47 milijonov kun v primerjavi z istim obdobjem lani.

Še nekaj besed o ceni delnic: Podravka je v prvem polletju leta 2018 ustvarila rast v višini 19,3 odstotka, medtem ko sta domača delniška indeksa Crobex in Crobex10 padla za 1,4 odstotka oziroma 2,7 odstotka.

V preostalem delu leta se bo vodstvo skupine Podravka še naprej osredotočalo na nadaljnjo organsko rast, na zmanjševanje dolga ter izboljšanje interne učinkovitosti.