Hrvoje Kolarić

Član uprave

Hrvoje Kolarić je imenovan za člana uprave Podravke, d. d., februarja 2012.

V profesionalni karieri je bil na položajih direktorja Farmacevtike in razvoja poslovanja v Bristol Myers Squibbu, direktorja Farmacevtike PharmaSwissa ter direktorja podjetja PharmaSwiss, d. o. o., Hrvaška. Vodil je tudi poslovne procese, ki so bili povezani s sodelovanjem z Belupom v proizvodnji kardiološke palete izdelkov Pravachola. V zgodnejši profesionalni karieri je bil tudi menedžer Oddelka poslov farmacevtike, in sicer Bristol-Mayers Squibbovega predstavništva za Hrvaško in BiH, kot tudi menedžer za alergološke ter respiratorne izdelke Schering Ploughovega predstavništva na Hrvaškem. Na mesto člana uprave Belupa zadolženega za trženje, prodajo in mednarodne trge je imenovan leta 2005 ter ponovno leta 2010. Dve leti pozneje je imenovan za predsednika uprave Belupa.

Na Farmacevtsko-biokemijski fakulteti je pridobil naziv magister farmacije. Na Bledu je pridobil naziv magistra poslovnega upravljanja Master of Business Administration, President modul, IEDC.

Predsednik Uprave in člani Uprave opravljajo posle Družbe po posameznih področjih ter imajo posebne in konkretne zadolžitve, ki ji opravljajo v skladu z veljavnimi predpisi in akti Družbe.

Hrvoje Kolarić, član Uprave, zadolžen za:

  • razvoj farmacevtskega poslovanja, vključno s pripojitvami in prevzemi,
  • uporabo sinergij prehrambnega in farmacevtskega poslovanja,
  • koordiniranje in usklajevanje poslovanja Skupine Belupo s člani uprave po področjih, za katera so določeni člani uprave zadolženi.