Zapelji se v kulinarično doživetje

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče na dva načina (oba načina štejeta kot prijava za sodelovanje v nagradni igri).

1. način

Posameznik v času trajanja nagradne igre v katerikoli poslovalnici Lidl Slovenija kupi najmanj 1 (en) izdelek  blagovnih znamk 1001 Cvet, Zlato Polje, Lino, Vegeta, Fant, Gorenjka, Eva, Žito, Podravka ter pošlje izpolnjen kupon in dokazilo o nakupu ali fotografijo najljubšega kulinaričnega doživetja na naslov Podravka d.o.o. Ljubljana, Šmartinska 154, 1000 Ljubljana. Kupon se dobi na prodajnih mestih in na naši spletni strani www.podravka.si.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) unikatno prijavo. Kot unikatna prijava šteje številka računa, to pomeni, da se vsak posamezni račun lahko uporabi samo enkrat. Posameznik lahko, v primeru, da v nagradni igri sodeluje z nakupom, sodeluje večkrat – vendar z različnimi računi. V primeru, da je račun z isto številko ponovno poslan s strani iste ali druge osebe, se ta prijava razglasi za neveljavno in ne bo uvrščena v žrebanje.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval na zgoraj naveden način, mora originalni račun kot dokaz o nakupu, hraniti do konca nagradne igre. Iz računa mora biti razvidno, da je bil kupljen najmanj 1 izdelek zgoraj navedenih blagovnih znamk.

ali

2. način

Posameznik v času trajanja nagradne igre pošlje fotografijo najljubšega kulinaričnega doživetja s pripisom svojih podatkov: ime, priimek, naslov, telefonska številka in pošlje dopis na naslov Podravka d.o.o., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana.

Nakup izdelkov v tem primeru ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Vsak udeleženec, ki bo v nagradni igri sodeloval s prijavo na zgoraj naveden način – s poslano fotografijo, sodeluje v nagradni igri z največ 1 (eno) fotografijo. Prijava mora biti unikatna, to pomeni, da se več različnih oseb ne more prijaviti s isto fotografijo, ampak morajo biti podatki unikatni (unikatno ime, priimek, telefonska številka, fotografija). V primeru, da posameznik v nagradni igri sodeluje brez nakupa – s fotografijo, lahko sodeluje zgolj enkrat.

Sodelovanje je mogoče najkasneje do 10.06.2020 do 24:00 ure.

5.3 S Prijavo v nagradno igro (z eno izmed dveh možnosti iz 4. člena teh pravil) sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.