Rezultati poslovanja Skupine Podravka v obdobju od januarja do septembra 2016

Koprivnica, 25. 10. 2016 - Skupina Podravka je v obdobju 1-9 2016 povečala prihodke in neto dobičke: prihodke od prodaje za 23 %; vse regije so prihodke povečale; na tujih trgih je ustvarjeno 66 % skupnih prihodkov; neto dobiček se je povečal za 8,6 %.

Uprava in nadzorni odbor Podravke d. d. sta na svoji seji ugotovila, da je značilnost rezultatov poslovanja Skupine Podravka v prvih devetih mesecih leta 2016 nadaljevanje pozitivnih usmeritev poslovanja na vseh ravneh

  • Glede neto dobička je Skupina Podravka dosegla povečanje za 8,6 % v primerjavi z enakim obdobjem lani in je ustvarila 142,2 milijona kun (19 mio EUR) neto dobička.

Prihodki od prodaje Skupine Podravka so se povečali za 23 % in so znašali 3.030,8 milijona kun (404 mio EUR). Strateško poslovno področje Prehrane je doseglo prihodke od prodaje v vrednosti 2.465,2 milijona kun (328 mio EUR), kar pomeni, da se je rast povečala za 30 %, ta rast se v glavnem pripisuje konsolidaciji Skupine Žito. Prihodki od prodaje lastnih blagovnih znamk izdelkov so se v strateškem poslovnem področju Prehrana povečali za 25 %.

Prihodki od prodaje drugega strateškega poslovnega področja Farmacevtika so znašali 565,6 milijona kun (76 mio EUR) in so se v primerjavi z enakim obdobjem lani kljub negativnemu vplivu tečajnih razlik povečali. Brez vpliva tečajnih razlik bi se rast prihodka v segmentu Farmacevtika povečala za 3,5 % v primerjavi z enakim obdobjem lani. Lastne blagovne znamke izdelkov tega strateškega poslovnega področja so dosegle 5,2-odstotno rast prihodka, zlasti zaradi širitve poslovnega sodelovanja na ruskem trgu.

»Pozitivni trendi poslovanja se na vseh ravneh nadaljujejo, kar nas zelo veseli. Kljub velikemu negativnemu vplivu tečajnih razlik in dodatnim dejavnostim nam je uspelo povečati dobičkonosnost našega podjetja in prodajo v vseh regijah. V prihodnosti pričakujemo korak naprej glede širitve poslovanja zunaj domačega trga, kjer trenutno ustvarjamo približno 34 % celotne prodaje. Rast deleža izvoznih trgov v skupno ustvarjenih prihodkih potrjuje, da je strateška opredelitev rasti na izvoznih trgih popolnoma upravičena,« je poudaril predsednik uprave Podravke Zvonimir Mršić v objavi rezultatov poslovanja.

Glede trgov Skupine Podravka je treba poudariti, da so vse štiri regije dosegle rast prihodkov od prodaje v primerjavi z enakim obdobjem lani. Najvišjo rast prihodka so dosegle Rusija, SND (Skupnost neodvisnih držav) in Baltik, za 55,2 %, prav tak prispevek se pripisuje tudi Prehrani in Farmacevtiki.

Navesti je treba pomen negativnega vpliva valutnih tečajev na prihodke od prodaje Skupine Podravka, in to v vrednosti 51,5 milijona kun (6,9 mio EUR). Največji negativen vpliv so imeli ruski rubelj (–26,8 milijona kun), evro (–9,1 milijona kun) in poljski zlot (–6,1 milijona kun).